Thursday, September 5, 2013

Pengajiam AM [Penggal #3] - G77

G77 merupakan,
 • Kumpulan negara-negara membangun. Pada awalnya 77 buah negara, kini terdapat 132 negara anggota.
 • China turut menjadi negara anggota tetapi sebagai ahli bersekutu yang mana tidak boleh terlibat dalam menetapkan satu-satu keputusan.
 • Sidang kemuncaknya diadakan sekali dalam tempoh lima tahun : ketua-ketua akan bermesyuarat, bertemu, berforum dan sebagainya
TUJUAN PENUBUHAN G77,
 • Untuk meningkatkan kepentingan dan identiti negara-negara membangun di peringkat PBB atau di peringkat dunia/global.
 • Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi negara-negara membangun bagi mearik minat pelabur-pelabur asing dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara membangun.
FOKUS PERSIDANGAN,
 • Fokus persidangan merangkumi isu - isu berkaitan perdaganganm ekonomi, pembangunan dan politik.
 • Antaranya isu-isu yang pernah dibincangkan :-
 1. Membincangkan masalah berkaitan ekonomi, politik dan sosial yang berlaku di negara-negara membangun.
 2. Memperjuangkan dan menjaga penduduk di negara-negara membangun dari eksploitasi oleh negara maju : contohnya seperti - sistem perdagangan yang tidak adil serta hanya menguntungkan negara maju sahaja dan isu buruh negara membangun yang dibayar upah secara tidak setimpal.
 3. Melindungi kebajikan penduduk ngara-negara membangun dari dipinggirkan
 4. Meningkatkan penyertaan negara-negara membangun dalam isu/ soal melibatkan ekonomi, sosial dan politik.
# Wokayyy.. sangat ringkas. Ini nota tentang G77 berdasarkan penerangan yang diberikan oleh cikgu Peng. Am aku, En. Shaharuddin Bin Abu Kassim. Terima kasih cikgu! Harap dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk exam November ini!!