Sunday, July 25, 2010

Hadith1

HADIS hari ini ; esok ; luse


AbuHurairah r.a katanya : Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya : "Sesiapa
yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap
hanya perkara yang baik atau diam dan sesiapa yang beriman kepada Allah
dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Begitu
... juga sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah
dia memuliakan para tetamunya(Hadis Riwayat Muslim)

No comments: