Friday, October 11, 2013

SMKA Maahad Hamidiah : Soalan Trial STPM Sem 3 - Ekonomi Malaysia (Bahagian A)

1.
a) Bezakan jenis pengangguran berikut:
    i) Pengangguran kitaran dengan pengangguran struktur
    ii) Pengangguran bermusim dengan pengangguran geseran
b) Nyatakan dua kesan pengangguran ke atas sosial dan ekonomi sesebuah negara.


2. Huraikan tiga sebab inflasi tolakan kos berlaku

3.
a) Bezakan antara perbelanjaan mengurus dengan perbelanjaan pebangunan
b) Terangkan tiga jenis cukai tak langsung

4. Terangkan masalah yang dihadapi oleh PKS dari aspek berikut :
a) Pasaran dan pemasaran
b) Kekurangan bahan mentah
c) Kekurangan teknologi

5. Terangkan tiga fungsi Bank Negara Malaysia

6.
a) Bezakan antara kemiskinan mutlak dengan kemiskinan tegar
b) Apakah maksud pendapatan garis kemiskinan (PGK) ? Jelaskan prinsip penentuannya.
No comments: